Top Menu
Language Select
W3C Color Changer
Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Font Sizer
Background Changer
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
Banner
Footer Menu
Best Viewed
Last Updated Date
Kemaskini Pada: 16 Okt 2014
Versi 6.0.6
Pencapaian Piagam Pelanggan Cetak Pencapaian Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN - TAHUN 2014

BIL. PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN (%) CATATAN
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogs Sep Okt Nov Dis
1. Mengiklankan jawatan kosong setiap hari pertama pada setiap bulan di laman sesawang.
-
-
-
98
-
98 98 100
- 100    
      
2. Memaklumkan keputusan temuduga pengambilan kepada Setiausaha Kerajaan Sarawak (SUK) dan Setiausaha Tetap (SUT) Kementerian Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti (KKTPK) dalam tempoh satu (1) bulan selepas proses temuduga dijalankan.
95
95
95
100
100
100
-
-
        Tempoh surat tawaran dikeluarkan kepada calon walaubagaimanapun tertakluk kepada piagam pelanggan JKM dan KKTPK
3. Menyiapkan dengan teratur urusan pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh perakuan SUK dan SUT KKTPK diterima tertakluk kepada kesempurnaan dokumen sokongan. 80
85
85
85
100 100 100
72
        Terdapat perakuan yang memerlukan penjelasan lanjut (kueri) daripada Pejabat SUK/SUT/jabatan
4. Menyiapkan dengan teratur urusan pemangkuan dan penanggungan kerja   dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh perakuan SUK dan SUT KKTPK diterima tertakluk kepada kesempurnaan dokumen sokongan. 100 100 100 100 75 100 100 100 100        
5. Memaklumkan keputusan temuduga kenaikan pangkat kepada SUK dan SUT KKTPK dalam tempoh satu (1) bulan selepas proses temuduga dijalankan. 95
100
100
100 - - 100 100 100      
6. Menemuduga, memilih dan menawarkan Biasiswa Pinjaman Kerajaan Negeri Sarawak kepada calon-calon yang berjaya dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh tawaran diiklankan laman sesawang jabatan dan media massa. 75
85 100
-
-
-

          Perubahan semester pengajian
7. Mengurus pembayaran Biasiswa Pinjaman Kerajaan Negeri Sarawak dalam tempoh satu (1)  bulan selepas semester pengajian bermula. 80 100 - - 80 90             Kelewatan pelajar dalam mengemukakan keputusan semester masing-masing
8. Membuat pembayaran kepada pembekal dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan invois. 98 98 98 98 99 99              


 
|