Top Menu
Language Select
W3C Color Changer
Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Font Sizer
Background Changer
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
Banner
Footer Menu
Best Viewed
Last Updated Date
Kemaskini Pada: 16 Jul 2015
Versi 6.0.9
Pencapaian Piagam Pelanggan Cetak Pencapaian Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN - TAHUN 2015

BIL. PIAGAM PELANGGAN PENCAPAIAN (%)
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogs Sep Okt Nov Dis
1. Mengiklankan jawatan kosong (jika ada) setiap minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan di laman sesawang                        
2. Memaklumkan keputusan temuduga pengambilan kepada Setiausaha Kerajaan Sarawak (SUK) dan Setiausaha Tetap (SUT) Kementerian Kerajaan Tempatan dan Pembangunan Komuniti (KKTPK) dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja selepas proses temuduga dijalankan.
                       
3. Menyiapkan dengan teratur urusan pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh perakuan SUK dan SUT KKTPK diterima tertakluk kepada kesempurnaan dokumen sokongan.                        
4. Menyiapkan dengan teratur urusan pemangkuan dan penanggungan kerja   dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh perakuan SUK dan SUT KKTPK diterima tertakluk kepada kesempurnaan dokumen sokongan. 30 100                    
5. Memaklumkan keputusan temuduga kenaikan pangkat kepada SUK dan SUT KKTPK dalam tempoh  tiga puluh (30) hari bekerja selepas proses temuduga dijalankan. 100 100                    
6. Menemuduga, memilih dan menawarkan Biasiswa Pinjaman Kerajaan Negeri Sarawak kepada calon-calon yang berjaya dalam tempoh enam puluh (6) hari bekerja dari tarikh tawaran diiklankan laman sesawang jabatan dan media massa. - - -                  
7. Mengurus pembayaran Biasiswa Pinjaman Kerajaan Negeri Sarawak dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja selepas semester pengajian bermula. - - -                  
8. Membuat pembayaran kepada pembekal dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh penerimaan invois. 100
100
100
                 


 
|